زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
42.3314
طول جغرافیایی
-82.9542
طلوع خورشید
07:55
غروب
16:55
عبور
12:25

Application

کاربرد