زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
42.3314
طول جغرافیایی
-82.9542
طلوع خورشید
05:58
غروب
21:07
عبور
13:32

Application

کاربرد