زمان UTC
ساعت
(19 Oct)
(19 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
42.3314
طول جغرافیایی
-82.9542
طلوع خورشید
07:53
غروب
18:39
عبور
13:16

Application

کاربرد