زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 11
عرض جغرافیایی
28.2167
طول جغرافیایی
-176.633
طلوع خورشید
07:41
غروب
18:12
عبور
12:56

Application

کاربرد