زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 11
عرض جغرافیایی
28.2167
طول جغرافیایی
-176.633
طلوع خورشید
07:34
غروب
17:50
عبور
12:42

Application

کاربرد