زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 11
عرض جغرافیایی
28.2167
طول جغرافیایی
-176.633
طلوع خورشید
07:38
غروب
18:20
عبور
12:59

Application

کاربرد