زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 11
عرض جغرافیایی
28.2167
طول جغرافیایی
-176.633
طلوع خورشید
05:52
غروب
19:42
عبور
12:47

Application

کاربرد