زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 11
عرض جغرافیایی
28.2167
طول جغرافیایی
-176.633
طلوع خورشید
06:53
غروب
18:08
عبور
12:31

Application

کاربرد