زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(19 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
59.7667
طول جغرافیایی
-119.767
طلوع خورشید
07:02
غروب
19:10
عبور
13:06

Application

کاربرد