زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
59.7667
طول جغرافیایی
-119.767
طلوع خورشید
09:42
غروب
15:54
عبور
12:48

Application

کاربرد