زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(23 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
59.7667
طول جغرافیایی
-119.767
طلوع خورشید
06:54
غروب
18:46
عبور
12:50

Application

کاربرد