زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
59.7667
طول جغرافیایی
-119.767
طلوع خورشید
08:28
غروب
17:56
عبور
13:12

Application

کاربرد