زمان UTC
ساعت
(21 Nov)
(20 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
59.7667
طول جغرافیایی
-119.767
طلوع خورشید
09:17
غروب
16:12
عبور
12:45

Application

کاربرد