زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
59.7667
طول جغرافیایی
-119.767
طلوع خورشید
04:25
غروب
21:46
عبور
13:05

Application

کاربرد