زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
66.1333
طول جغرافیایی
-64.2667
طلوع خورشید
08:36
غروب
14:23
عبور
11:30

Application

کاربرد