زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
66.1333
طول جغرافیایی
-64.2667
طلوع خورشید
07:52
غروب
16:09
عبور
12:01

Application

کاربرد