زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
66.1333
طول جغرافیایی
-64.2667
طلوع خورشید
09:26
غروب
12:46
عبور
11:06

Application

کاربرد