زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
66.1333
طول جغرافیایی
-64.2667
طلوع خورشید
09:10
غروب
13:44
عبور
11:27

Application

کاربرد