زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
66.1333
طول جغرافیایی
-64.2667
طلوع خورشید
09:04
غروب
13:52
عبور
11:28

Application

کاربرد