زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
07:23
غروب
16:47
عبور
12:05

Application

کاربرد