زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
07:32
غروب
16:33
عبور
12:02

Application

کاربرد