زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
07:30
غروب
16:36
عبور
12:03

Application

کاربرد