زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
05:04
غروب
20:42
عبور
12:53

Application

کاربرد