زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
05:05
غروب
20:43
عبور
12:54

Application

کاربرد