زمان UTC
ساعت
(26 Sep)
(26 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
06:48
غروب
18:38
عبور
12:43

Application

کاربرد