زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(20 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
06:57
غروب
19:01
عبور
12:59

Application

کاربرد