زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 3
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
07:21
غروب
17:51
عبور
12:36

Application

کاربرد