زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
46.2
طول جغرافیایی
-58.05
طلوع خورشید
06:56
غروب
16:17
عبور
11:36

Application

کاربرد