زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:22
غروب
17:14
عبور
12:18

Application

کاربرد