زمان UTC
ساعت
(25 Oct)
(25 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:29
غروب
18:14
عبور
12:51

Application

کاربرد