زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
06:54
غروب
17:48
عبور
12:21

Application

کاربرد