زمان UTC
ساعت
(31 Jan)
(31 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:14
غروب
17:28
عبور
12:21

Application

کاربرد