زمان UTC
ساعت
(05 Dec)
(05 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:11
غروب
16:46
عبور
11:58

Application

کاربرد