زمان UTC
ساعت
(17 Oct)
(17 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:21
غروب
18:24
عبور
12:53

Application

کاربرد