زمان UTC
ساعت
(18 Apr)
(17 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
06:30
غروب
19:43
عبور
13:07

Application

کاربرد