زمان UTC
ساعت
(25 May)
(25 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
05:54
غروب
20:15
عبور
13:05

Application

کاربرد