زمان UTC
ساعت
(18 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
06:30
غروب
19:53
عبور
13:11

Application

کاربرد