زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:22
غروب
17:16
عبور
12:19

Application

کاربرد