زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
05:50
غروب
20:28
عبور
13:09

Application

کاربرد