زمان UTC
ساعت
(29 Oct)
(29 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
37.46
طول جغرافیایی
-122
طلوع خورشید
07:34
غروب
18:09
عبور
12:51

Application

کاربرد