زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
23.1333
طول جغرافیایی
-81.6333
طلوع خورشید
06:45
غروب
20:12
عبور
13:28

Application

کاربرد