زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
23.1333
طول جغرافیایی
-81.6333
طلوع خورشید
07:03
غروب
17:41
عبور
12:22

Application

کاربرد