زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
23.1333
طول جغرافیایی
-81.6333
طلوع خورشید
07:12
غروب
18:01
عبور
12:36

Application

کاربرد