زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
23.1333
طول جغرافیایی
-81.6333
طلوع خورشید
06:53
غروب
17:37
عبور
12:15

Application

کاربرد