زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.3755
طول جغرافیایی
-85.6553
طلوع خورشید
08:00
غروب
17:45
عبور
12:52

Application

کاربرد