زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.3755
طول جغرافیایی
-85.6553
طلوع خورشید
07:53
غروب
17:57
عبور
12:55

Application

کاربرد