زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
38.3755
طول جغرافیایی
-85.6553
طلوع خورشید
08:01
غروب
18:53
عبور
13:27

Application

کاربرد