زمان UTC
ساعت
(29 Oct)
(29 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
38.3755
طول جغرافیایی
-85.6553
طلوع خورشید
08:10
غروب
18:42
عبور
13:26

Application

کاربرد