زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
49.0167
طول جغرافیایی
-87.7333
طلوع خورشید
08:30
غروب
18:40
عبور
13:35

Application

کاربرد