زمان UTC
ساعت
(17 Oct)
(17 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
63.7333
طول جغرافیایی
-67.5333
طلوع خورشید
07:32
غروب
16:58
عبور
12:15

Application

کاربرد