زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
63.7333
طول جغرافیایی
-67.5333
طلوع خورشید
08:47
غروب
14:35
عبور
11:41

Application

کاربرد