زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
63.7333
طول جغرافیایی
-67.5333
طلوع خورشید
06:23
غروب
18:49
عبور
12:36

Application

کاربرد