زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
63.7333
طول جغرافیایی
-67.5333
طلوع خورشید
08:25
غروب
15:00
عبور
11:43

Application

کاربرد