زمان UTC
ساعت
(17 Nov)
(17 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
63.7333
طول جغرافیایی
-67.5333
طلوع خورشید
08:11
غروب
14:19
عبور
11:15

Application

کاربرد