زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
63.7333
طول جغرافیایی
-67.5333
طلوع خورشید
08:51
غروب
14:29
عبور
11:40

Application

کاربرد