زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
43.6136
طول جغرافیایی
-115.798
طلوع خورشید
06:05
غروب
21:23
عبور
13:44

Application

کاربرد