زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
43.6136
طول جغرافیایی
-115.798
طلوع خورشید
08:15
غروب
17:31
عبور
12:53

Application

کاربرد