زمان UTC
ساعت
(20 Oct)
(20 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
43.6136
طول جغرافیایی
-115.798
طلوع خورشید
08:07
غروب
18:47
عبور
13:27

Application

کاربرد