زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
43.6136
طول جغرافیایی
-115.798
طلوع خورشید
08:06
غروب
17:45
عبور
12:56

Application

کاربرد