زمان UTC
ساعت
(22 May)
(21 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
43.6136
طول جغرافیایی
-115.798
طلوع خورشید
06:14
غروب
21:05
عبور
13:39

Application

کاربرد