زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
43.6136
طول جغرافیایی
-115.798
طلوع خورشید
08:08
غروب
18:46
عبور
13:27

Application

کاربرد