زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
43.6136
طول جغرافیایی
-115.798
طلوع خورشید
08:11
غروب
17:02
عبور
12:37

Application

کاربرد