زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
09:51
غروب
16:14
عبور
13:02

Application

کاربرد