زمان UTC
ساعت
(22 May)
(21 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
04:53
غروب
22:45
عبور
13:49

Application

کاربرد