زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
07:48
غروب
20:09
عبور
13:59

Application

کاربرد