زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
09:00
غروب
18:12
عبور
13:36

Application

کاربرد