زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
04:21
غروب
23:25
عبور
13:53

Application

کاربرد