زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
06:19
غروب
21:32
عبور
13:55

Application

کاربرد