زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
07:46
غروب
20:11
عبور
13:58

Application

کاربرد