زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
10:07
غروب
15:25
عبور
12:46

Application

کاربرد