زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
09:46
غروب
15:36
عبور
12:41

Application

کاربرد