زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
08:26
غروب
17:45
عبور
13:06

Application

کاربرد