زمان UTC
ساعت
(15 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
61.218
طول جغرافیایی
-148.1
طلوع خورشید
09:06
غروب
16:07
عبور
12:37

Application

کاربرد