زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(19 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.2542
طول جغرافیایی
-84.2406
طلوع خورشید
07:24
غروب
18:16
عبور
12:50

Application

کاربرد