زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
38.2542
طول جغرافیایی
-84.2406
طلوع خورشید
07:54
غروب
17:40
عبور
12:47

Application

کاربرد