زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
49.2667
طول جغرافیایی
-122.883
طلوع خورشید
07:51
غروب
18:00
عبور
12:55

Application

کاربرد