زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
49.2667
طول جغرافیایی
-122.883
طلوع خورشید
07:52
غروب
16:10
عبور
12:01

Application

کاربرد