زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
49.2667
طول جغرافیایی
-122.883
طلوع خورشید
08:00
غروب
16:45
عبور
12:22

Application

کاربرد