زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
49.2667
طول جغرافیایی
-122.883
طلوع خورشید
08:02
غروب
16:42
عبور
12:22

Application

کاربرد