زمان UTC
ساعت
(24 Jan)
(24 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
49.2667
طول جغرافیایی
-122.883
طلوع خورشید
07:56
غروب
16:50
عبور
12:23

Application

کاربرد