زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(19 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
49.2667
طول جغرافیایی
-122.883
طلوع خورشید
07:15
غروب
19:21
عبور
13:18

Application

کاربرد