زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(23 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
49.2667
طول جغرافیایی
-122.883
طلوع خورشید
07:05
غروب
19:00
عبور
13:03

Application

کاربرد