زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
49.2667
طول جغرافیایی
-122.883
طلوع خورشید
05:34
غروب
21:01
عبور
13:17

Application

کاربرد