زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
74.6955
طول جغرافیایی
-93.1708
طلوع خورشید
غروب
عبور
13:19

Application

کاربرد