زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
74.6955
طول جغرافیایی
-93.1708
طلوع خورشید
غروب
عبور
12:23

Application

کاربرد