زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(29 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
74.6955
طول جغرافیایی
-93.1708
طلوع خورشید
غروب
عبور
12:01

Application

کاربرد