زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
74.6955
طول جغرافیایی
-93.1708
طلوع خورشید
غروب
عبور
11:57

Application

کاربرد