زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(19 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
74.6955
طول جغرافیایی
-93.1708
طلوع خورشید
09:23
غروب
15:29
عبور
12:26

Application

کاربرد