زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
74.6955
طول جغرافیایی
-93.1708
طلوع خورشید
10:14
غروب
15:39
عبور
12:56

Application

کاربرد