زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
39.7683
طول جغرافیایی
-85.8419
طلوع خورشید
08:04
غروب
17:42
عبور
12:53

Application

کاربرد