زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
39.7683
طول جغرافیایی
-85.8419
طلوع خورشید
07:57
غروب
17:54
عبور
12:56

Application

کاربرد