زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
39.7683
طول جغرافیایی
-85.8419
طلوع خورشید
08:02
غروب
17:46
عبور
12:54

Application

کاربرد