زمان UTC
ساعت
(20 Oct)
(20 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
39.7683
طول جغرافیایی
-85.8419
طلوع خورشید
08:02
غروب
18:53
عبور
13:28

Application

کاربرد