زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
39.7392
طول جغرافیایی
-103.016
طلوع خورشید
07:06
غروب
17:03
عبور
12:05

Application

کاربرد