زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
39.7392
طول جغرافیایی
-103.016
طلوع خورشید
07:13
غروب
16:51
عبور
12:02

Application

کاربرد