زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
48.3833
طول جغرافیایی
-88.75
طلوع خورشید
08:32
غروب
17:43
عبور
13:07

Application

کاربرد