زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
48.3833
طول جغرافیایی
-88.75
طلوع خورشید
08:40
غروب
17:31
عبور
13:06

Application

کاربرد