زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
48.3833
طول جغرافیایی
-88.75
طلوع خورشید
07:53
غروب
20:08
عبور
14:01

Application

کاربرد