زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
48.3833
طول جغرافیایی
-88.75
طلوع خورشید
08:28
غروب
18:50
عبور
13:39

Application

کاربرد