زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
48.3833
طول جغرافیایی
-88.75
طلوع خورشید
08:42
غروب
17:28
عبور
13:05

Application

کاربرد