زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
58.3019
طول جغرافیایی
-133.58
طلوع خورشید
06:51
غروب
19:09
عبور
13:00

Application

کاربرد