زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
58.3019
طول جغرافیایی
-133.58
طلوع خورشید
07:57
غروب
17:19
عبور
12:38

Application

کاربرد