زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
58.3019
طول جغرافیایی
-133.58
طلوع خورشید
05:32
غروب
20:23
عبور
12:57

Application

کاربرد