زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 8
عرض جغرافیایی
58.3019
طول جغرافیایی
-133.58
طلوع خورشید
04:30
غروب
21:30
عبور
13:00

Application

کاربرد