زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
58.3019
طول جغرافیایی
-133.58
طلوع خورشید
08:31
غروب
15:38
عبور
12:04

Application

کاربرد