زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
58.3019
طول جغرافیایی
-133.58
طلوع خورشید
08:24
غروب
15:46
عبور
12:05

Application

کاربرد