زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 9
عرض جغرافیایی
58.3019
طول جغرافیایی
-133.58
طلوع خورشید
08:11
غروب
16:02
عبور
12:07

Application

کاربرد