زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
47.1164
طول جغرافیایی
-100.701
طلوع خورشید
08:14
غروب
16:50
عبور
12:32

Application

کاربرد