زمان UTC
ساعت
(21 Oct)
(21 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
47.1164
طول جغرافیایی
-100.701
طلوع خورشید
08:13
غروب
18:40
عبور
13:27

Application

کاربرد