زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
47.1164
طول جغرافیایی
-100.701
طلوع خورشید
08:16
غروب
17:35
عبور
12:55

Application

کاربرد