زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
29.45
طول جغرافیایی
-95.23
طلوع خورشید
07:11
غروب
17:21
عبور
12:16

Application

کاربرد