زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
29.45
طول جغرافیایی
-95.23
طلوع خورشید
06:24
غروب
20:19
عبور
13:21

Application

کاربرد