زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
29.45
طول جغرافیایی
-95.23
طلوع خورشید
06:54
غروب
19:54
عبور
13:24

Application

کاربرد