زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
29.45
طول جغرافیایی
-95.23
طلوع خورشید
07:14
غروب
17:52
عبور
12:33

Application

کاربرد