زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
29.45
طول جغرافیایی
-95.23
طلوع خورشید
07:18
غروب
17:43
عبور
12:31

Application

کاربرد