زمان UTC
ساعت
(19 Feb)
(18 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 4
عرض جغرافیایی
46.1
طول جغرافیایی
-63.2167
طلوع خورشید
07:12
غروب
17:41
عبور
12:26

Application

کاربرد