زمان UTC
ساعت
(02 Dec)
(01 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
50.4
طول جغرافیایی
-103.35
طلوع خورشید
08:38
غروب
16:47
عبور
12:43

Application

کاربرد