زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(20 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
50.4
طول جغرافیایی
-103.35
طلوع خورشید
06:57
غروب
19:03
عبور
13:00

Application

کاربرد