زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
50.4
طول جغرافیایی
-103.35
طلوع خورشید
06:51
غروب
19:07
عبور
12:59

Application

کاربرد