زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
50.4
طول جغرافیایی
-103.35
طلوع خورشید
08:11
غروب
17:04
عبور
12:37

Application

کاربرد