زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
50.4
طول جغرافیایی
-103.35
طلوع خورشید
04:46
غروب
21:02
عبور
12:54

Application

کاربرد