زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
50.4
طول جغرافیایی
-103.35
طلوع خورشید
06:47
غروب
18:42
عبور
12:45

Application

کاربرد