زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(19 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
16.75
طول جغرافیایی
-168.483
طلوع خورشید
07:19
غروب
19:22
عبور
13:21

Application

کاربرد