زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
16.75
طول جغرافیایی
-168.483
طلوع خورشید
07:17
غروب
19:23
عبور
13:20

Application

کاربرد