زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(18 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
16.75
طول جغرافیایی
-168.483
طلوع خورشید
07:01
غروب
19:33
عبور
13:17

Application

کاربرد