زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(16 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
16.75
طول جغرافیایی
-168.483
طلوع خورشید
07:38
غروب
18:41
عبور
13:09

Application

کاربرد