زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 10
عرض جغرافیایی
16.75
طول جغرافیایی
-168.483
طلوع خورشید
07:11
غروب
18:45
عبور
12:58

Application

کاربرد