زمان UTC
ساعت
(17 Jul)
(17 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
37.953
طول جغرافیایی
-85.2386
طلوع خورشید
05:35
غروب
19:58
عبور
12:47

Application

کاربرد