زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(13 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
37.953
طول جغرافیایی
-85.2386
طلوع خورشید
06:24
غروب
16:26
عبور
11:25

Application

کاربرد