زمان UTC
ساعت
(28 Jan)
(28 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
37.953
طول جغرافیایی
-85.2386
طلوع خورشید
06:51
غروب
16:56
عبور
11:53

Application

کاربرد