زمان UTC
ساعت
(19 Jan)
(19 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 6
عرض جغرافیایی
37.953
طول جغرافیایی
-85.2386
طلوع خورشید
06:56
غروب
16:46
عبور
11:51

Application

کاربرد