زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(23 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 5
عرض جغرافیایی
37.953
طول جغرافیایی
-85.2386
طلوع خورشید
07:01
غروب
17:48
عبور
12:25

Application

کاربرد