زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(23 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
33.4483
طول جغرافیایی
-111.927
طلوع خورشید
06:20
غروب
18:18
عبور
12:19

Application

کاربرد