زمان UTC
ساعت
(17 Nov)
(17 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
33.4483
طول جغرافیایی
-111.927
طلوع خورشید
07:04
غروب
17:20
عبور
12:12

Application

کاربرد