زمان UTC
ساعت
(22 May)
(21 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
33.4483
طول جغرافیایی
-111.927
طلوع خورشید
05:25
غروب
19:23
عبور
12:24

Application

کاربرد