زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
33.4483
طول جغرافیایی
-111.927
طلوع خورشید
07:33
غروب
17:42
عبور
12:38

Application

کاربرد