زمان UTC
ساعت
(17 Jul)
(17 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
33.4483
طول جغرافیایی
-111.927
طلوع خورشید
05:33
غروب
19:34
عبور
12:33

Application

کاربرد