زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(16 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
33.4483
طول جغرافیایی
-111.927
طلوع خورشید
05:20
غروب
19:36
عبور
12:28

Application

کاربرد