زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(22 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC - 7
عرض جغرافیایی
33.4483
طول جغرافیایی
-111.927
طلوع خورشید
06:29
غروب
18:38
عبور
12:34

Application

کاربرد