زمان UTC
ساعت
(25 Oct)
(25 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
08:31
غروب
18:37
عبور
13:34

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :