زمان UTC
ساعت
(29 Oct)
(29 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
07:38
غروب
17:30
عبور
12:34

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :