زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
08:02
غروب
17:07
عبور
12:35

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :