زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
08:40
غروب
17:20
عبور
13:00

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :