زمان UTC
ساعت
(25 May)
(26 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
06:00
غروب
21:34
عبور
13:47

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :