زمان UTC
ساعت
(17 Jul)
(17 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
06:10
غروب
21:43
عبور
13:56

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :