زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(17 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
05:50
غروب
21:52
عبور
13:51

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :