زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
08:28
غروب
17:39
عبور
13:03

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :