زمان UTC
ساعت
(17 Oct)
(17 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
48.8667
طول جغرافیایی
2.33333
طلوع خورشید
08:18
غروب
18:53
عبور
13:35

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Paris :