زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
41.9
طول جغرافیایی
12.4833
طلوع خورشید
07:37
غروب
17:03
عبور
12:20

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Rome :

Austria
Vatican City (Holy See)
Italy
San Marino
Slovenia
Switzerland