زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
46.56
طول جغرافیایی
7.26
طلوع خورشید
08:13
غروب
16:40
عبور
12:26

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Berne :

Germany
Austria
Italy
Liechtenstein
Switzerland