زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(17 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
46.56
طول جغرافیایی
7.26
طلوع خورشید
08:12
غروب
17:09
عبور
12:41

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Berne :

Germany
Austria
Italy
Liechtenstein
Switzerland