زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
52.5
طول جغرافیایی
13.3667
طلوع خورشید
08:13
غروب
15:47
عبور
12:00

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Berlin :

Germany
Austria
Belgium
Luxembourg
Netherlands
Poland
Switzerland
Czech Republic