زمان UTC
ساعت
(24 Sep)
(24 Sep)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
21
طلوع خورشید
06:29
غروب
18:25
عبور
12:27

Application

کاربرد