زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(24 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
21
طلوع خورشید
04:20
غروب
20:56
عبور
12:38

Application

کاربرد