زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(22 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
21
طلوع خورشید
05:26
غروب
19:42
عبور
12:34

Application

کاربرد