زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(20 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
21
طلوع خورشید
05:41
غروب
17:45
عبور
11:43

Application

کاربرد