زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(12 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
21
طلوع خورشید
07:41
غروب
15:18
عبور
11:29

Application

کاربرد