زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(21 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
21
طلوع خورشید
04:45
غروب
20:39
عبور
12:42

Application

کاربرد