زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
52.25
طول جغرافیایی
21
طلوع خورشید
07:39
غروب
15:53
عبور
11:46

Application

کاربرد