زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10
عرض جغرافیایی
43.1667
طول جغرافیایی
131.933
طلوع خورشید
08:42
غروب
18:02
عبور
13:22

Application

کاربرد