زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 10
عرض جغرافیایی
43.1667
طول جغرافیایی
131.933
طلوع خورشید
08:38
غروب
17:33
عبور
13:06

Application

کاربرد