زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
78
طول جغرافیایی
16
طلوع خورشید
غروب
عبور
11:51

Application

کاربرد