زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
78
طول جغرافیایی
16
طلوع خورشید
غروب
عبور
12:06

Application

کاربرد