زمان UTC
ساعت
(25 Jan)
(25 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
59.9167
طول جغرافیایی
10.75
طلوع خورشید
08:49
غروب
16:09
عبور
12:29

Application

کاربرد