زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
59.9167
طول جغرافیایی
10.75
طلوع خورشید
08:19
غروب
17:43
عبور
13:01

Application

کاربرد