زمان UTC
ساعت
(23 Jan)
(23 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
59.9167
طول جغرافیایی
10.75
طلوع خورشید
08:55
غروب
16:02
عبور
12:28

Application

کاربرد