زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 1
عرض جغرافیایی
59.9167
طول جغرافیایی
10.75
طلوع خورشید
09:04
غروب
15:50
عبور
12:27

Application

کاربرد