زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
64.75
طول جغرافیایی
177.483
طلوع خورشید
10:08
غروب
13:55
عبور
12:02

Application

کاربرد