زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(30 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
64.75
طول جغرافیایی
177.483
طلوع خورشید
09:45
غروب
14:12
عبور
11:58

Application

کاربرد