زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
64.75
طول جغرافیایی
177.483
طلوع خورشید
08:48
غروب
15:00
عبور
11:54

Application

کاربرد