زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(20 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
64.75
طول جغرافیایی
177.483
طلوع خورشید
09:40
غروب
15:01
عبور
12:21

Application

کاربرد