زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(23 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
64.75
طول جغرافیایی
177.483
طلوع خورشید
04:16
غروب
20:00
عبور
12:08

Application

کاربرد