زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(22 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
64.75
طول جغرافیایی
177.483
طلوع خورشید
02:42
غروب
21:50
عبور
12:16

Application

کاربرد