زمان UTC
ساعت
(20 Mar)
(20 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 12
عرض جغرافیایی
64.75
طول جغرافیایی
177.483
طلوع خورشید
06:15
غروب
18:19
عبور
12:17

Application

کاربرد