زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
59.4167
طول جغرافیایی
24.75
طلوع خورشید
08:22
غروب
17:48
عبور
13:05

Application

کاربرد