زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(17 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
59.4167
طول جغرافیایی
24.75
طلوع خورشید
04:10
غروب
22:33
عبور
13:21

Application

کاربرد