زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
59.4167
طول جغرافیایی
24.75
طلوع خورشید
08:59
غروب
16:05
عبور
12:32

Application

کاربرد