زمان UTC
ساعت
(19 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
59.4167
طول جغرافیایی
24.75
طلوع خورشید
05:53
غروب
20:55
عبور
13:24

Application

کاربرد