زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 3
عرض جغرافیایی
59.4167
طول جغرافیایی
24.75
طلوع خورشید
04:11
غروب
22:35
عبور
13:23

Application

کاربرد