زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
59.4167
طول جغرافیایی
24.75
طلوع خورشید
06:19
غروب
18:35
عبور
12:27

Application

کاربرد