زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
53.2
طول جغرافیایی
50.15
طلوع خورشید
08:50
غروب
16:16
عبور
12:33

Application

کاربرد