زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(24 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
53.2
طول جغرافیایی
50.15
طلوع خورشید
06:37
غروب
18:53
عبور
12:45

Application

کاربرد