زمان UTC
ساعت
(22 Oct)
(22 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
53.2
طول جغرافیایی
50.15
طلوع خورشید
07:23
غروب
17:23
عبور
12:23

Application

کاربرد