زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(24 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
53.2
طول جغرافیایی
50.15
طلوع خورشید
07:26
غروب
17:20
عبور
12:23

Application

کاربرد