زمان UTC
ساعت
(20 Feb)
(20 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
53.2
طول جغرافیایی
50.15
طلوع خورشید
07:50
غروب
17:55
عبور
12:53

Application

کاربرد