زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(24 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
53.2
طول جغرافیایی
50.15
طلوع خورشید
04:17
غروب
21:05
عبور
12:41

Application

کاربرد