زمان UTC
ساعت
(16 Jun)
(17 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
53.2
طول جغرافیایی
50.15
طلوع خورشید
04:16
غروب
21:03
عبور
12:40

Application

کاربرد