زمان UTC
ساعت
(22 Apr)
(23 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
39.54
طول جغرافیایی
116.24
طلوع خورشید
05:30
غروب
18:56
عبور
12:13

Application

کاربرد