زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
39.54
طول جغرافیایی
116.24
طلوع خورشید
07:28
غروب
17:27
عبور
12:28

Application

کاربرد