زمان UTC
ساعت
(22 May)
(22 May)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
39.54
طول جغرافیایی
116.24
طلوع خورشید
04:58
غروب
19:25
عبور
12:11

Application

کاربرد