زمان UTC
ساعت
(17 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
39.54
طول جغرافیایی
116.24
طلوع خورشید
07:36
غروب
17:14
عبور
12:25

Application

کاربرد