زمان UTC
ساعت
(19 Oct)
(20 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
39.54
طول جغرافیایی
116.24
طلوع خورشید
06:32
غروب
17:27
عبور
11:59

Application

کاربرد