زمان UTC
ساعت
(21 Jul)
(22 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
39.54
طول جغرافیایی
116.24
طلوع خورشید
05:08
غروب
19:34
عبور
12:21

Application

کاربرد