زمان UTC
ساعت
(11 Dec)
(11 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5.75
عرض جغرافیایی
27.7167
طول جغرافیایی
85.3167
طلوع خورشید
06:47
غروب
17:06
عبور
11:56

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kathmandu :