زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5.5
عرض جغرافیایی
22.5333
طول جغرافیایی
88.3667
طلوع خورشید
06:09
غروب
16:50
عبور
11:30

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kolkata :