زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5.5
عرض جغرافیایی
22.5333
طول جغرافیایی
88.3667
طلوع خورشید
05:40
غروب
17:46
عبور
11:43

Application

کاربرد

مشاهده زمان در مکان های نزدیک Kolkata :