زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
39.4833
طول جغرافیایی
75.9833
طلوع خورشید
08:09
غروب
18:08
عبور
13:09

Application

کاربرد