زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
39.4833
طول جغرافیایی
75.9833
طلوع خورشید
08:14
غروب
18:00
عبور
13:07

Application

کاربرد