زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(10 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
44.8
طول جغرافیایی
65.4667
طلوع خورشید
09:07
غروب
17:53
عبور
13:30

Application

کاربرد