زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
44.8
طول جغرافیایی
65.4667
طلوع خورشید
09:13
غروب
17:54
عبور
13:33

Application

کاربرد