زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
44.8
طول جغرافیایی
65.4667
طلوع خورشید
09:13
غروب
18:23
عبور
13:48

Application

کاربرد