زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
44.8
طول جغرافیایی
65.4667
طلوع خورشید
07:40
غروب
19:49
عبور
13:44

Application

کاربرد