زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(24 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
44.8
طول جغرافیایی
65.4667
طلوع خورشید
07:27
غروب
18:14
عبور
12:51

Application

کاربرد