زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 6
عرض جغرافیایی
43.8
طول جغرافیایی
87.5833
طلوع خورشید
07:33
غروب
17:12
عبور
12:22

Application

کاربرد