زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
56.85
طول جغرافیایی
60.6
طلوع خورشید
09:06
غروب
17:14
عبور
13:10

Application

کاربرد