زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
56.85
طول جغرافیایی
60.6
طلوع خورشید
06:57
غروب
19:11
عبور
13:04

Application

کاربرد