زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
56.85
طول جغرافیایی
60.6
طلوع خورشید
09:24
غروب
16:51
عبور
13:08

Application

کاربرد