زمان UTC
ساعت
(23 Jun)
(23 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
56.85
طول جغرافیایی
60.6
طلوع خورشید
04:10
غروب
21:48
عبور
12:59

Application

کاربرد