زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
56.85
طول جغرافیایی
60.6
طلوع خورشید
09:35
غروب
16:10
عبور
12:53

Application

کاربرد