زمان UTC
ساعت
(15 Nov)
(16 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 5
عرض جغرافیایی
56.85
طول جغرافیایی
60.6
طلوع خورشید
08:43
غروب
16:40
عبور
12:42

Application

کاربرد