زمان UTC
ساعت
(12 Dec)
(13 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
48.0667
طول جغرافیایی
114.5
طلوع خورشید
08:07
غروب
16:24
عبور
12:15

Application

کاربرد