زمان UTC
ساعت
(17 Jun)
(17 Jun)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.41
طول جغرافیایی
91.1
طلوع خورشید
06:58
غروب
20:54
عبور
13:56

Application

کاربرد