زمان UTC
ساعت
(24 Oct)
(24 Oct)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.41
طول جغرافیایی
91.1
طلوع خورشید
08:05
غروب
19:13
عبور
13:39

Application

کاربرد