زمان UTC
ساعت
(21 Apr)
(21 Apr)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.41
طول جغرافیایی
91.1
طلوع خورشید
07:25
غروب
20:23
عبور
13:54

Application

کاربرد