زمان UTC
ساعت
(20 Jul)
(20 Jul)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.41
طول جغرافیایی
91.1
طلوع خورشید
07:11
غروب
20:52
عبور
14:02

Application

کاربرد