زمان UTC
ساعت
(14 Nov)
(14 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.41
طول جغرافیایی
91.1
طلوع خورشید
08:21
غروب
18:58
عبور
13:40

Application

کاربرد