زمان UTC
ساعت
(29 Jan)
(29 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 8
عرض جغرافیایی
29.41
طول جغرافیایی
91.1
طلوع خورشید
08:49
غروب
19:27
عبور
14:08

Application

کاربرد