زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(20 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
59.5667
طول جغرافیایی
150.8
طلوع خورشید
09:39
غروب
16:36
عبور
13:07

Application

کاربرد