زمان UTC
ساعت
(18 Aug)
(19 Aug)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
59.5667
طول جغرافیایی
150.8
طلوع خورشید
05:25
غروب
20:36
عبور
13:00

Application

کاربرد