زمان UTC
ساعت
(24 Feb)
(24 Feb)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
59.5667
طول جغرافیایی
150.8
طلوع خورشید
08:14
غروب
18:05
عبور
13:10

Application

کاربرد