زمان UTC
ساعت
(23 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 11
عرض جغرافیایی
59.5667
طول جغرافیایی
150.8
طلوع خورشید
06:54
غروب
19:12
عبور
13:03

Application

کاربرد