زمان UTC
ساعت
(22 Mar)
(23 Mar)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
40.3833
طول جغرافیایی
49.85
طلوع خورشید
06:43
غروب
18:51
عبور
12:47

Application

کاربرد