زمان UTC
ساعت
(16 Dec)
(17 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
40.3833
طول جغرافیایی
49.85
طلوع خورشید
08:00
غروب
17:11
عبور
12:36

Application

کاربرد