زمان UTC
ساعت
(26 Jan)
(26 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
40.3833
طول جغرافیایی
49.85
طلوع خورشید
07:57
غروب
17:48
عبور
12:53

Application

کاربرد