زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 4
عرض جغرافیایی
40.3833
طول جغرافیایی
49.85
طلوع خورشید
08:03
غروب
17:38
عبور
12:51

Application

کاربرد