زمان UTC
ساعت
(20 Jan)
(20 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
54.7167
طول جغرافیایی
20.5
طلوع خورشید
08:50
غروب
16:47
عبور
12:49

Application

کاربرد