زمان UTC
ساعت
(18 Jan)
(18 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
54.7167
طول جغرافیایی
20.5
طلوع خورشید
08:53
غروب
16:44
عبور
12:48

Application

کاربرد