زمان UTC
ساعت
(30 Nov)
(30 Nov)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
54.7167
طول جغرافیایی
20.5
طلوع خورشید
08:42
غروب
16:11
عبور
12:26

Application

کاربرد