زمان UTC
ساعت
(09 Dec)
(09 Dec)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
54.7167
طول جغرافیایی
20.5
طلوع خورشید
08:54
غروب
16:06
عبور
12:30

Application

کاربرد