زمان UTC
ساعت
(21 Jan)
(21 Jan)
محلی UTC تنظیم شده اند افست: UTC + 2
عرض جغرافیایی
50.4333
طول جغرافیایی
30.5167
طلوع خورشید
07:50
غروب
16:27
عبور
12:09

Application

کاربرد